24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gāzveida vielas blīvuma (n.a.) aprēķināšana Formulas un paskaidrojumi gāzes blīvuma aprēķināšanai normālos apstākļos.
2. Gāzveida vielas relatīvā blīvuma pret citu gāzi aprēķināšana Formulas, kas nepieciešamas vienas gāzes relatīva blīvuma aprēķināšanai pret citu gāzi.
3. Gāzveida vielas masas vai tilpuma (n.a.) aprēķināšana Formulas un paskaidrojumi gāzes tilpuma un masas aprēķināšanai normālos apstākļos.
4. Aprēķini, kad gāzveida vielas tilpums ir mērīts apstākļos, kuri atšķiras no normāliem Formulas un paskaidrojumi aprēķiniem, kad gāzveida vielas tilpums ir mērīts apstākļos, kuri atšķiras no normāliem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzveida vielas blīvuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 4 p. Noteikt gāzes blīvumu normālos apstākļos pēc gāzes molmasas.
2. Gāzveida vielas molmasas aprēķināšana, zinot blīvumu (n.a.) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noteikt gāzes molmasu normālos apstākļos pēc gāzes blīvuma.
3. Gāzveida vielas relatīvā blīvuma pret citu gāzi aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķināt vienas gāzes relatīvu blīvumu pret citu gāzi.
4. Gāzveida vielas molmasas aprēķināšana, zinot relatīvo blīvumu pret citu gāzi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt gāzes molmasu pēc šis gāzes relatīva blīvuma pret citu gāzi.
5. Gāzveida vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms tilpums I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt gāzes masu pēc gāzes tilpuma.
6. Gāzveida vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms tilpums II 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Noteikt gāzes masu pēc gāzes tilpuma, prasme veikt aprēķinus dažādās mērvienībās.
7. Gāzveida vielas tilpuma (n.a.) aprēķināšana, ja ir zināma masa I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc gāzes masas aprēķināt gāzes tilpumu normālos apstākļos.
8. Gāzveida vielas tilpuma (n.a.) aprēķināšana, ja ir zināma masa II 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Pēc gāzes masas aprēķināt gāzes tilpumu normālos apstākļos, prasme veikt aprēķinus dažādās mērvienībās.
9. Gāzveida vielas tilpuma (n.a.) aprēķināšana, ja ir dots tilpums, kas ir mērīts citos apstākļos I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt gāzes tilpumu normālos apstākļos pēc šis gāzes tilpuma citos apstākļos.
10. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir dots tilpums, kas ir mērīts normālos apstākļos I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc gāzes tilpuma normālos apstākļos aprēķināt šis gāzes tilpumu citos apstākļos.
11. Gāzveida vielas tilpuma (n.a.) aprēķināšana, ja ir dots tilpums, kas ir mērīts citos apstākļos II 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķināt gāzes tilpumu normālos apstākļos pēc šis gāzes tilpuma citos apstākļos, prasme pāriet dažādās mērvienībās.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļa. Ķīmiskās pārvērtības (2019) Citi vidēja 3 p. Skolēns veic aprēķinus, izmantojot ķīmiskās reakcijas vienādojumu.
2. 2. daļa. Amonija nitrāts (2018) Citi vidēja 3 p. Skolēni aprēķina gaisa tilpumu, kas nepieciešams 2 kg minerālmēslojuma pagatavošanai.
3. Diag. darbs. Aprēķini ķīmijā (2016) Citi vidēja 1 p. Aprēķina gāzveida vielas masu un nosaka, kurai gāzei masa ir vislielākā. (Standarta prasība: 7.33.)
4. Diag. darbs. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana (2015) Citi vidēja 1 p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Treniņš par tēmu "Aprēķini par gāzēm" 00:40:00 vidēja 15 p. Dažāda tipa uzdevumi, kas saistīti ar aprēķiniem par gāzveida vielām. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājasdarbs par tēmu "Aprēķini par gāzēm" 00:40:00 vidēja 11 p. Dažāda tipa uzdevumi, kas saistīti ar aprēķiniem par gāzveida vielām. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.
2. Kontroldarbs par tēmu "Aprēķini par gāzēm" 00:50:00 augsta 15 p. Dažāda tipa uzdevumi, kas saistīti ar aprēķiniem par gāzveida vielām. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.