24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršas vielas molmasas noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienkāršas vielas molmasas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Bināra savienojuma molmasas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Sārma, skābes vai sāls molmasas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Diag. darbs. Aprēķini ķīmijā (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Diag. darbs. Pienskābes molmasa (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem