Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Vienkāršas vielas molmasas aprēķināšana 1p.
2. Bināra savienojuma molmasas aprēķināšana 1p.
3. Sārma, skābes vai sāls molmasas aprēķināšana 1p.
4. Kristālhidrāta molmasas aprēķināšana 1p.