Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Naftas pārstrāde Naftas pārstrāde un benzīns

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ogļūdeņraži un alkāni Ogļūdeņražu un alkānu raksturojums
2. Ogļūdeņraži un alkāni Ogļūdeņražu un alkānu fizikālās īpašības, izmantošana un degšana
3. Nafta Naftas raksturojums, fizikālās un ķīmiskās īpašības un iegūšana
4. Dabasgāze Dabasgāzes raksturojums un sastāvs
5. Ogļūdeņražu un naftas iegūšana Ogļūdeņražu iegūšana no dabīgiem avotiem, naftas ieguve
6. Biodīzelis Biodīzeļa raksturojums, īpašības, ražošana Latvijā
7. Nafta Latvijā Nafta Latvijā, naftas vēsture
8. Pazīstamākie ogļūdeņraži I Metāns, etāns, propāns, butāns
9. Pazīstamākie ogļūdeņraži II Pentāns, heksāns, etilēns, acetilēns

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alkāni 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Alkānu struktūrformulu atpazīšana
2. Alkānu molekulformulas 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Alkānu formulu atpazīšana - Metāns, etāns, propāns, butāns, pentāns, heksāns.
3. Ogļūdeņražu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņražu iedalījums
4. Alkānu degšana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Metāna, etāna, propāna, butāna, pentāna un heksāna degšanas vienādojumi
5. Metāns 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Metāna izmantošana
6. Nafta 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Naftas raksturojums un fizikālās īpašības
7. Nafta 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Naftas veidošanās un pārstrāde
8. Dabasgāze 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dabasgāzes raksturojums un sastāvs
9. Naftas pārstrāde 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Naftas pārstrādes produkti un benzīna raksturojums
10. Biodīzelis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Biodīzeļa īpašības un ražošana Latvijā

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diag. darbs. Aprēķini ķīmijā (2016) Citi vidēja 1p. Aprēķina reakcijas izejvielas tilpumu pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma. (Standarta prasība: 7.35.)

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alkānu formulas Citi vidēja 2p. Alkānu molekulformulām atbilstošās struktūrformulas
2. Reakciju vienādojumi Citi vidēja 1p. Koeficientu izlikšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alkāni 00:10:00 vidēja 5p. Alkānu struktūrformulas un molekulārformulas
2. Nafta un dabasgāze 00:12:00 vidēja 8p. Naftas un dabasgāzes raksturojums atrašana dabā, naftas pārstrāde
3. Ogļūdeņraži un to izmantošana 00:30:00 vidēja 20p. Tēmas uzdevumu apkopojums