Piesātinātie ogļūdeņraži, kuru molekulā ir 1-4 oglekļa atomi, parastajos apstākļos ir gāzveida vielas. Tad daži nākamie rindas locekļi ir šķidrumi, bet tālākie - cietas vielas.

Šķidrie, cietie un gāzveida ogļūdeņraži dabā veido vielu maisījumus, ko sauc par naftu un naftas gāzēm. Cieto ogļūdeņražu pārstāvis dabā ir akmeņogles. Cietie ogļūdeņraži ietilpst arī parafīna, vazelīna un dažādu no naftas un akmeņoglēm iegūtu eļļu un smērvielu sastāvā.
 
Alkānu degšana
Degot alkāniem, rodas oglekļa (IV) oksīds un ūdens, reakcija notiek paaugstinātā temperatūrā
 
Alkāna nosaukums
Alkāna molekulformula
Degšanas vienādojums
metāns
CH4
CH4+2O2tCO2+2H2O
etāns
C2H6
2C2H6+7O2t4CO2+6H2O
propāns
C3H8
C3H8+5O2t3CO2+4H2O
butāns
C4H10
2C4H10+13O2t8CO2+10H2O
pentāns
C5H12
C5H12+8O2t5CO2+6H2O
heksāns
C6H14
2C6H14+19O2t12CO2+14H2O
 
  
 
Alkānu izmantošana.
  
Piesātināto ogļūdeņražu svarīgāko pārstāvi metānu izmanto gan par kurināmo, gan sintētiskā benzīna ieguvei. Metānu un citus piesātinātos ogļūdeņražus plaši lieto par izejvielām dažādu plastmasu, ķīmisko šķiedru, spirtu, sintētisko kaučuku, mazgāšanas līdzekļu, šķīdinātāju un citu vērtīgu produktu ražošanā. Rūpniecībā no metāna iegūst kvēpus kopēšanas ierīcēm, tipogrāfijas krāsas ražošanai. Kvēpus izmanto arī par pildvielu gumijas ražošanā.

Ogļūdeņražu halogēnatvasinājumus - freonus dažkārt vēl izmanto ledusskapjos un aerosolos kā gaistošu sastāvdaļu, kaut gan tie ir viens no Zemes ozona slāņa sairšanas cēloņiem.
 
gazes liesma.png
Attēlā: propāna-butāna liesma
 
Metāna izmantošana
  
Tā kā metāns ir dabasgāzes galvenā sastāvdaļa un, tam sadegot, izdalās daudz siltuma, tad to plaši izmanto par gāzveida kurināmo, kā arī metālu griešanā un metināšanā.
 
metizm.png
 
  1. sintētiskā kaučuka ražošana;
  2. iekšdedzes dzinēju degvielas ražošana;
  3. sintētiskā benzīna ražošana;
  4. metanola ražošana;
  5. šķīdinātāju ražošana;
  6. metālu griešana un metināšana;
  7. kurināmais;
  8. tipogrāfijas krāsas ražošana;
  9. gumijas ražošana.