Ogļūdeņraži ir organiski savienojumi, kas satur tikai oglekli un ūdeņradi.
Ogļūdeņraži parasti ir nepolāras, ūdenī nešķīstošas vielas. To agregātstāvoklis normālos apstākļos ir atkarīgs no molekulmasas. Ogļūdeņraži ar 4-5 oglekļa atomiem molekulā ir gāzes, 4-5 līdz ~20 oglekļa atomiem molekulā ir šķidrumi, un, ja ir vairāk oglekļa atomu, tad tie ir cietas vielas.
 
Ogļūdeņražus iedala piesātinātajos (kur visi oglekļa atomi ir sp3 hibridizācijā) un nepiesātinātajos (kur daļa vai visi oglekļa atomi ir sp2 vai \(sp\) hibridizācijā). Ogļūdeņraži ir galvenā naftas sastāvdaļa.
 
Ogļūdeņražu iedalījums:
YCUZD_230216_5027_kimija_9kl_38.svg 
  
Piesātinātie ogļūdeņraži
  • Alkāni
  • Cikloalkāni, tos bieži vien apskata kopā ar alkāniem
 
Nepiesātinātie ogļūdeņraži
  • Alkēni
  • Alkīni
  • Alkadiēni
 
Arēni jeb aromātiskie ogļūdeņraži
Cikloalkēnus un cikloalkīnus parasti īpaši neizdala un apskata attiecīgi pie alkēniem un alkīniem. Arēni būtībā arī ir nepiesātinātie ogļūdeņraži, taču tiem ir atšķirīgas ķīmiskās īpašības, tāpēc tos nodala atsevišķi.
 
Alkāni
Alkāni ir piesātināto ogļūdeņražu veids. Piesātinātie ogļūdeņraži ir ogļūdeņraži, kam visi oglekļa atomi ir sp3 hibridizācijā, tas ir, tajos nav nepiesātināto saišu, un tāpēc tie neiesaistās pievienošanas reakcijās. Piesātinātos ogļūdeņražus iedala alkānos un cikloalkānos.
 
Cikloalkānu īpašības būtiski neatšķiras no atbilstošo alkānu īpašībām, tāpēc bieži vien ar jēdzienu piesātinātie ogļūdeņraži saprot tieši alkānus. Alifātiskie (taisnas virknes) ogļūdeņraži ir ķīmiski visai stabili un reaģē visai smagos apstākļos (paaugstinātā temperatūrā). Šos savienojumus var halogenēt, apstarojot ar ultravioleto radiāciju. Cikloalkāni ar lieliem (un nesaspriegtiem) cikliem arī ir stabili. Cikloalkāni ar maziem un saspriegtiem cikliem (ciklopropāns, ciklobutāns) ir ķīmiski aktīvāki. Degviela, kas satur tikai piesātinātos ogļūdeņražus, labāk glabājas (mazāk bojājas uzglabāšanas laikā).
 
Alkānu vispārīgā ķīmiskā formula ir CnH2n+2. Sākot ar \(n = 4\), alkāniem ir iespējami izomēri. Līdz \(n = 4\) alkāni ir gāzes, tālāk ir šķidrumi un cietas vielas.
 
Alkānu nomenklatūra:
 
Molekulārā formula
Nosaukums
CH4
metāns
C2H6
etāns
C3H8
propāns
C4H10
butāns
C5H12
pentāns
C6H14
heksāns
 
Vienkāršākie piesātinātie ogļūdeņraži jeb alkāni
Ogļūdeņraža nosaukums
Struktūrformula
Viršanas
temperatūra
Agregātstāvoklis
Metāns
YCUZD_243004_6314_13.svg
-161,6
gāze
Etāns
YCUZD_243004_6314_6.svg
-88,6
gāze
Propāns
YCUZD_243004_6314_7.svg
-42,1
gāze
Butāns
YCUZD_243004_6314_8.svg
-0,5
gāze
Pentāns
YCUZD_243004_6314_14.svg
+36,07
gāze
Heksāns
YCUZD_243004_6314_15.svg
+68,7
šķidra viela
  
 
Alkānu fizikālās Īpašības
 
Ogļūdeņraži, kuru molekulā ir 1-4 oglekļa atomi, parastajos apstākļos ir gāzveida vielas. Tad daži nākamie rindas locekļi ir šķidrumi, bet tālākie - cietas vielas.

Šķidrie, cietie un gāzveida ogļūdeņraži dabā veido vielu maisījumus, ko sauc par naftu un naftas gāzēm. Cieto ogļūdeņražu pārstāvis dabā ir akmeņogles. Cietie ogļūdeņraži ietilpst arī parafīna, vazelīna un dažādu no naftas un akmeņoglēm iegūtu eļļu un smērvielu sastāvā.
 
Alkānu izmantošana
  
Piesātināto ogļūdeņražu svarīgāko pārstāvi metānu izmanto gan par kurināmo, gan sintētiskā benzīna ieguvei. Metānu un citus piesātinātos ogļūdeņražus plaši lieto par izejvielām dažādu plastmasu, ķīmisko šķiedru, spirtu, sintētisko kaučuku, mazgāšanas līdzekļu, šķīdinātāju un citu vērtīgu produktu ražošanā. Rūpniecībā no metāna iegūst kvēpus kopēšanas ierīcēm, tipogrāfijas krāsas ražošanai. Kvēpus izmanto arī par pildvielu gumijas ražošanā.

Ogļūdeņražu halogēnatvasinājumus - freonus - dažkārt vēl izmanto ledusskapjos un aerosolos kā gaistošu sastāvdaļu, kaut gan tie ir viens no Zemes ozona slāņa sairšanas cēloņiem.
 
Shutterstock_2160800761_gas tank_gāzes balons.jpg
Attēlā: Propānu - butānu izmanto par kurināmo.