Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Alkāni 1p.
2. Alkānu molekulformulas 2p.
3. Alkānu formulas 2p.