Teorija

Uzdevumi

1. Vielas daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vielas daudzuma aprēķināšana gāzēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Koeficienti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Ķīmisko reakciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Ķīmisku reakciju izejvielas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Reakcijas produktu nosaukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Oksidēšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Oksidētājs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vielas daudzuma aprēķināšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Vielas daļiņu skaita aprēķināšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Oksidētājs. Oksidēšanās pakāpe.

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Diag. darbs. ĶEPT lietošana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Diag. darbs. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Diag. darbs. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Diag. darbs. Ķīmisko reakciju veidi (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Diag. darbs. Nemetālu oksidēšanās (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Diag. darbs. Oksidēšanās pakāpes noteikšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Diag. darbs. Vielu daudzumu attiecība (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Oksidēšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Materiāli skolotājiem