Teorija

Uzdevumi

1. Vielas daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vielas daudzuma aprēķināšana gāzēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Koeficienti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Ķīmisko reakciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Ķīmisku reakciju izejvielas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Ķīmisku reakciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Oksidēšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Oksidētājs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vielas daudzuma aprēķināšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Vielas daļiņu skaita aprēķināšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Oksidētājs. Oksidēšanās pakāpe.

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Oksidēšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Metodiskie materiāli