Svarīgi!
Molmasa ir vielas (savienojuma, molekulas, vienkāršas vielas) viena mola masa, to apzīmē ar M.
Elementu molmasas ir norādītas periodiskajā tabulā, tātad vielas (savienojumu, molekulu, vienkāršu vielu utt.) molmasu var atrast izmantojot to.
Piemērs:
Parasti molmasas ir dotas zem elementu simboliem, piemēram, alumīnija molmasa ir 27 g/mol (to pieraksta šādiMAl=27gmol).
Lai atrastu vielas molmasu, piemēram, kālija karbonātam - K2CO3 - rīkojas šādi :
1. Atrod katra elementa molmasu no periodiskās tabulas - Ķīmisko elementu periodiskā tabula
Kālija molmasa ir MK=39gmol
Oglekļa molmasa irMC=12gmol
Skābekļa molmasa irMO=16gmol
2.  Lai iegūtu vielas molmasu ir jāsaskaita visu elementu molmasas, ja dotā savienojuma formulā pie kāda elementa ir labajā stūrī skaitlis (to sauc par indeksu), tad šī elementa molmasu pareizina ar šo indeksu.
Piemērs:
Tātad kālija karbonāta molmasa ir MK2CO3=2MK+1MC+3MO=239+112+316=138gmol
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vielas_daudzums
Ķīmijas rokasgrāmata skolēniem (E.Jansons, U.Bergmanis, I. Meirovics, P.Vītols - Rīga "ZVAIGZNE" 1994.g.) 50-51.lpp.