23. maijs - ĶĪMIJA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Vielas daudzums
Daļiņu daudzums ir izsakāms ar daļiņu skaitu, piemēram, ja uz ceļa atrodas 3 mašīnas, tad to daudzums ir 3. Tāpat arī ķīmijā vielas daudzumu izsaka ar daļiņu skaitu, bet tā kā ķīmijā daļiņas ir tik mazas un tik daudz, ka zinātniekiem bija jāievieš speciāli lielumi, lai izteiktu vielu daudzumu.
 
Svarīgi!
Ķīmijā vielas daudzumu apzīmē ar n un mēra molos (mol).
Ir starptautiski pieņemts, ka viens mols vielas satur tieši tik daudz daļiņu cik 12g oglekļa C12 kopā. Tas ir aptuveni 6,0220451023 daļiņas, bet aprēķinos parasti
lieto 6,021023. Šo lielumu ķīmijā sauc par Avogadro skaitli un tā mērvienība ir 1mol un apzīmē ar NA.
  
Vielas daudzuma aprēķināšanai izmanto 3 formulas :
1.
n=mM
 
, kur n - vielas daudzums, m - vielas masa, M vielas molmasa. Šo formulu var lietot vielām visos agregātstāvokļos.
2.
n=VV0
 
, kur n - daudzums, V - tilpums, V0 - moltilpums. Šo formulu lieto vielām gāzveida stāvoklī, jo visas gāzes vienādos apstākļos ieņem vienu un to pašu tilpumu (1mols gāzes normālos apstākļos ieņem 22,4 l). Moltilpums ir konstants lielums - V0=22,4lmol.
 3.
n=NNA
 
, kur n - daudzums, N - molekulu (atomu) skaits, NA - Avogadro skaitlis (6,0210231mol)