Reakciju veidi
Ķīmiskās reakcijas var klasificēt pēc izejvielu un reakcijas produktu skaita un sastāva. Šādi klasificējot izšķir 4 veidus:
 
1.Savienošanās reakcijas:
Par savienošanās reakcijām sauc reakcijas, kuru gaitā no divām vai vairākām vielām rodas viena jauna viela.
2Ca+O2t02CaO
 
2.Sadalīšanās reakcijas:
 Par sadalīšanās reakcijām sauc reakcijas, kuru gaitā no vienas vielas rodas divas vai vairākas jaunas vielas.
CaCO3t0CaO+CO2
 
3.Aizvietošanās reakcijas:
Par aizvietošanas reakcijām sauc ķīmiskas reakcijas, kas norisinās starp vienkāršām un saliktām vielām, kurās vienkāršās vielas atomi aizvieto kāda cita elementa atomus saliktā vielā. 
Fe+CuCl2Cu+FeCl2
 
4.Apmaiņas reakcijas:
Par apmaiņas reakcijām sauc ķīmiskas reakcijas, kuru gaitā divas saliktas vielas apmainās ar savām sastāvdaļām.
Ba(NO3)2+Na2SO4BaSO4+2NaNO3
 
Atsauce:
Atsauces:
http://www.kimijas-sk.lv/metodiskie_materiali/lejupielade/faili/126067524020091205_kim_re_veidi_1_MG.pdf
http://www.kimijas-sk.lv/metodiskie_materiali/lejupielade/