Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

26p.
1. Vielas daudzuma aprēķināšana 3p.
2. Vielas daudzuma aprēķināšana gāzēm 3p.
3. Masas aprēķināšana 3p.
4. Koeficienti 4p.
5. Ķīmisko reakciju veidi 4p.
6. Oksidēšanās 2p.
7. Oksidētājs 2p.
8. Oksidētājs. Oksidēšanās pakāpe. 5p.