Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vielas daudzums un molmasa Vielas daudzums, tā aprēķināšana.
2. Vielas molmasa Vielas molmasas atrašana.
3. Ķīmiskas reakcijas vienādojumi Koeficientu izlikšana ķīmiskā reakcijas vienādojumā.
4. Vielas masas nezūdamība Vielu masas nezūdamība
5. Ķīmisku reakciju veidi Ķīmisko reakciju veidi
6. Oksidēšanās Oksidēšanās, elektronu pāreja starp ķīmiskiem elementiem.
7. Oksidēšanās pakāpes. Oksidēšanās reakciju piemēri un oksidēšanās pakāpes savienojumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vielas daudzuma aprēķināšana, zinot tās masu.
2. Vielas daudzuma aprēķināšana gāzēm 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana, zinot tās tilpumu.
3. Tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt vielas tilpumu, zinot tās daudzumu !
4. Masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt vielas masu, zinot tās daudzumu !
5. Koeficienti 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ievietot pareizus koeficientus ķīmiskas reakcijas vienādojumā.
6. Ķīmisko reakciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noteikt ķīmiskas reakcijas veidu.
7. Ķīmisku reakciju izejvielas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noteikt pēc ķīmiskās reakcijas, kas ir izejvielas.
8. Ķīmisku reakciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pēc ķīmiskās reakcijas, noteikt tās produktu
9. Oksidēšanās 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pabeidz teikumus ierakstot tajos trūkstošos vārdus.
10. Oksidētājs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaki pēc reakciju vienādojumiem, kurš no ķīmiskiem elementiem ir oksidētājs.
11. Vielas daudzuma aprēķināšana. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vielas daudzuma aprēķināšana, zinot tās daļiņu skaitu.
12. Vielas daļiņu skaita aprēķināšana. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt vielas daļiņu skaitu, zinot tās daudzumu.
13. Oksidētājs. Oksidēšanās pakāpe. 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Noteikt oksidētāju - tā oksidēšanās pakāpi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diag. darbs. ĶEPT lietošana (2016) Citi vidēja 1p. Nosaka ķīmiskā elementa grupas numuru pēc iespējamām elementa oksidēšanās pakāpēm savienojumos. (Standarta prasība: 7.4.)
2. Diag. darbs. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana (2016) Citi vidēja 1p. Nosaka, kura ir aizvietošanās reakcija. (Standarta prasība: 7.21.)
3. Diag. darbs. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana (2016) Citi vidēja 1p. Atpazīst degšanas reakcijas izejvielu. (Standarta prasība: 7.17.)
4. Diag. darbs. Ķīmisko reakciju veidi (2015) Citi vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.
5. Diag. darbs. Nemetālu oksidēšanās (2015) Citi vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.
6. Diag. darbs. Oksidēšanās pakāpes noteikšana (2015) Citi vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.
7. Diag. darbs. Vielu daudzumu attiecība (2015) Citi vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Oksidēšanās 00:00:00 vidēja 26p. Tests par oksidēšanos. Vielas daudzuma aprēķināšana, masa, reakcijas veidi, oksidēšanās pakāpe.