Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. HTML - Attēla ievietošana Attēla ievietošana HTML dokumentā, fona zīmējumu ievietošana, taga <'img> parametru nozīme (src, alt, width, height, border, hspace, vspace, align).
2. HTML - Hipersaišu veidošana Pārvietošanas pa lapām, pārvietošanās pa lapu turp un atpakaļ tekstā, pārvietošanās viena dokumenta ietvaros uz dažādām vietām dokumentā, pāreja no vienas lapas uz otru viena dokumenta ietvaros, pāreja uz citu dokumentu (mapi), pāreja starp diviem dokumentiem.
3. HTML - Skaņa un video Saites uz multivides resursiem, skaņas vai videofilmas ievietošana HTML dokumentā.
4. HTML - Attēls kā saite Attēls kā saite, navigācijas karte, tags <'map>, taga area parametri shape, coords, ģeometriskie apgabali kartē vai attēlā: daudzstūri, taisnstūri un riņķi.
5. HTML - Skrejošā burtu rinda Skrejošā burtu rinda, tags <'marquee>, taga marquee atribūtu width, height, align, behavior, bgcolor, direction, hspace, vspace, loop, scrollamount, scrolldelay nozīme; attēla kustība.
6. Galvenie HTML tagi Tagu nozīme - Zīmējuma ievietošana tabulā, pārvietošanās pa HTML lapām, skaņas un video ievietošana, attēli, kartes un to daļas kā saites, skrejošā teksta rinda.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte 1. izziņas līmenis zema 1p. Attēla ievietošana HTML dokumentā, hipersaišu veidošana, skaņas ievietošana HTML dokumentā, attēls kā saite, navigācijas karte.
2. HTML - Taga <img'> parametri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taga <'img> parametru src, alt, hspace, vspace nozīme.
3. HTML - Taga <img'> parametri 1. izziņas līmenis zema 1p. Taga <'img> parametru width, border, align, hspace, vspace nozīme.
4. HTML - Tags <area'> 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taga <'area> atribūtu shape, coords, href nozīme.
5. HTML - Tags <marquee'> 1. izziņas līmenis zema 1p. Skrejošā teksta rinda, taga <'marquee> parametru nozīme.
6. HTML - Tags <marquee'> 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skrejošā teksta rinda, taga <marquee'> parametru nozīme.
7. HTML - Tags <embed'> 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taga <embed'> parametru width, height, align, src nozīme.
8. HTML - Attēli, hipersaites, skaņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēla, hipersaites, skaņa vai videofaila ievietošana HTML dokumentā.
9. HTML tagi 2. izziņas līmenis augsta 38p. HTML dokumenta struktūra, fontu formatēšanas tagi, teksta izlīdzināšana, virsraksta tags, aizzīmēts, numurēts saraksts, neizvēlētas, apmeklētas saites krāsa.
10. HTML tagi 2. izziņas līmenis augsta 21p. HTML dokumenta struktūra, teksta noformēšana, fontu formatēšanas tagi, teksta izlīdzināšana, zīmējuma ievietošana HTML dokumentā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte 00:00:00 vidēja 4p. Attēla ievietošana HTML dokumentā, hipersaišu veidošana, skaņas ievietošana HTML dokumentā, attēls kā saite, navigācijas karte, skrejošā teksta rinda.
2. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte 00:00:00 vidēja 6p. Attēla, hipersaites, skaņa vai videofaila ievietošana HTML dokumentā, pārvietošanās viena dokumenta ietvaros, taga <img'> parametru src, alt, hspace, vspace nozīme, taga <area'> atribūtu shape, coords, href nozīme, skrejošā teksta rinda, taga <marquee'> parametru nozīme, taga <embed'> parametru width, height, align, src nozīme.
3. Dažādi HTML tagi 00:00:00 vidēja 39p. HTML dokumenta struktūra, teksta noformēšana, numurēts, aizzīmēts saraksts, pāreja uz citu web-lapu, zīmējuma ievietošana HTML dokumentā.