Saites uz multivides resursiem
Lai ievietotu mūzikas failus HTML lapās, ir iespējami divi ceļi.
 
Pirmais - izveidot hipersaiti uz muzikālo failu un ievietot to lapā. Saites veidošana ir tāda pati kā uz HTML dokumentiem vai grafikas failiem.
 
Otrs ceļš ir pielietot speciālu tagu muzikālajiem failiem <embed>. Tagam <embed> ir vairāki parametri, kas parādīti nākamajā HTML kodā:
 
Piemērs:
<html>
<head>
<title>Piemērs skaņas faila ievietošanai</title>
</head>
 <body bgcolor="#FFFFFF" text="black" link="#FF00000" alink="#00FF00" vlink="#0000FF">
<h2>piemērs skaņas faila ievietošanai</h2>
<center>
<embed src="melody.wav" width="300" height="200" autostart= "true" >
</center>
</body>
</html>
  
Taga <embed> parametri
 
Parametrs
Parametra apraksts
srcParada ceļu pie faila, kas jāatskaņo. Mūzikas failiem var būt formāti AU, AIFF,WAV,MIDI
widthAtskaņotajā paneļa platums
heightAtskaņotajā paneļa augstums
autostartVērtība pēc noklusējuma - false. Lai automātiski sāktu atskaņot, jānorāda - true
autoloadVērtība pēc noklusējuma - true. Lai aizliegtu automātisku faila ielādi, jānorāda - false
alignAtskaņotāja paneļa izlīdzināšanas veids attiecībā pret
tekstu lapā
volumeSkaņas stiprums procentos
starttimeAtskaņošanas sākuma laiks formātā mm:ss. Pēc noklusējuma 00.00
endtimeAtskaņošanas beigu laiks formāta mm:ss. Pēc
noklusējuma - skaņas faila beigas
controlsVadības elementi uz atskaņotāja paneļa (console,
smallconsole, playbutton, pausebutton, stopbutton,
volumelever
). Pēc noklusējuma - console
smallconsoleKompakts vadības elementu izvietojums uz paneļa
playbuttonParāda tikai atskaņošanas pogas
pausebuttonParāda tikai pauzes pogu
stopbuttonParāda tikai atskaņošanas apturēšanas pogu
volumeleverParāda tikai skaņas regulatoru
 
Fona skaņu iestata ar kodu <body bgsound="audio/intro.wav" loop =" "infinite>. Komanda infinite liek pārlūkprogrammai atskaņot mūzikas failu bezgalīgu skaitu reižu, bet, ja ieraksta skaitļus 1, 2, 3 ... , tad tikai attiecīgu skaitu reižu.
 
Videofilmas ievietošana (video faila AVI formātā): <img dynsrc="videofaila adrese">, loop - skaitlis, cik reizes fails ir jāatskaņo (ja -1 vai infinite, tad atskaņo visu laiku), start=mouseover - parāda pirmo kadru un, uzklikšķinot ar peli uz pirmā kadra, iedarbinām filmu.
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 90.-91. lpp.