Teorija

Uzdevumi

1. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte

Grūtības pakāpe: zema

1
2. HTML - Taga <img'> parametri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. HTML - Taga <img'> parametri

Grūtības pakāpe: zema

1
4. HTML - Tags <area'>

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. HTML - Tags <marquee'>

Grūtības pakāpe: zema

1
6. HTML - Tags <marquee'>

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. HTML - Tags <embed'>

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. HTML - Attēli, hipersaites, skaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. HTML tagi

Grūtības pakāpe: augsta

38
10. HTML tagi

Grūtības pakāpe: augsta

21

Testi

1. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. HTML - Attēli, saites, skaņa, karte

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Dažādi HTML tagi

Grūtības pakāpe: vidēja

39

Materiāli skolotājiem