Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. HTML - Taga <img'> parametri 1p.
2. HTML - Tags <area'> 1p.
3. HTML - Tags <marquee'> 1p.
4. HTML - Tags <embed'> 1p.
5. HTML - Attēli, hipersaites, skaņa 1p.
6. HTML - Hipersaišu veidošana 1p.