Hipersaišu veidošana
Viena no Web lapu būtiskākajām īpašībām ir iespēja lapas šķirstīt, noklikšķinot peli uz attiecīgās saites.
 
Lai izveidotu pāreju starp lapām dokumenta ietvaros, izmanto divas komandas <A>. Pirmā ar atribūtu href ir pārejas avots, otrā ar atribūtu name ir vieta, uz kurieni pāriet.
 
Lai izveidotu pāreju dokumenta iekšienē, ir nepieciešams izvēlēties iezīmes vārdu dokumenta tekstā:
 
- Vārdam HTML dokumentā ir jābūt unikālam, tas ir, nevar būt sakrītošas iezīmes (ja ir vairākas vienādas iezīmes, tad pārlūkprogramma izpilda pāreju uz to iezīmi, kas ir tekstā pirmā).
- Vārds var saturēt jebkuru burtu kombināciju. Ja vārds satur tukšumzīmes vai HTML rezervētos simbolus, tad jāpielieto pēdiņas.
 
Ja ir dots garš teksts, lai pārvietotos no vienas teksta daļas uz otru, šajā gadījumā no nodaļas A uz nodaļu B, kodā jāieraksta šāda konstrukcija (# - atslēgas simbols):
 
1.png
 
Pārlūkprogramma meklē HTML tekstā simbolu XXX (kuram jābūt unikālam) un pāriet uz to vietu, kur tekstā sastop <A name = XXX></A>. Process sākas tikai tad, kad noklikšķina uz saiti "uz nodaļu B".
 
Pārvietošanās pa lapu turp un atpakaļ tekstā
2.png
 
Uzklikšķinot uz teksta "uz nodaļu B", pārlūkprogramma pāriet uz vietu, kur atrodas simbols XXX.
 
Noklikšķinot pogu "uz sākumu", pārlūkprogramma pāriet uz sākumu, kur atrodas simbols KKK.
 
Pārvietošanās viena dokumenta ietvaros uz dažādām vietām dokumentā

3.png
Pāreja no vienas lapas uz otru viena dokumenta ietvaros
4.png
 
Pāreja uz citu dokumentu (mapi)
Lai pārlūkprogramma savā logā ielādētu HTML dokumentu, programmā jāieraksta norāde ar komandu <A> un atribūtu href = faila vārds.
 
5.png
 
Pāreja starp diviem dokumentiem dok1. un dok2.
6.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 59.-62. lpp.