Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zemes iekšējā uzbūve Skolēns zina, ka Zemeslode sastāv no vairākiem atšķirīgiem slāņiem, zina to nosaukums.
2. Litosfēras plātnes un to kustība Skolēns izprot litosfēras plātņu pārvietošanos. Izdara secinājumus par kontinentu dreifu pagātnē un mūsdienās.
3. Litosfēras plātņu robežošanās Skolēns zina par litosfēras plātņu pārvietošanās veidiem un dažādu reljefa formu veidošanos.
4. Vulkāni Skolēns zina par vulkānu rašanos, uzbūvi, veidiem un pēcvulkāniskajām parādībām.
5. Zemestrīces Skolēns zina par zemestrīču veidošanos, to stiprumu un izplatību.
6. Dēdēšana un erozija Skolēns zina iežu sairšanas cēloņus.
7. Iežu veidošanās un pārveidošanās Skolēns zina dažādu iežu veidošanos un to aprites ciklu.
8. Zemes virsmas reljefs Skolēns zina, ka pasaulē ir liela reljefa formu dažādība.
9. Latvijas reljefs Skolēns zina, ka Latvijas reljefs sāka veidoties ledāja darbības rezultātā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Litosfēras plātnes I 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns zina Zemes uzbūvi un litosfēras plātņu izvietojumu.
2. Vulkāni I 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns pārbauda zināšanas par vulkāniem un to darbību.
3. Zemes iekšējā uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
4. Litosfēras plātnes II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns sagrupē jēdzienus par Zemes uzbūvi un litosfēras plātnēm.
5. Zemestrīces 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns zina jēdzienus par zemestrīcem.
6. Vulkāni II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns nostiprina zināšanas par vulkāniem.
7. Dēdēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns nostiprina zināšanas par dēdēšanu.
8. Vulkāni III 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns nostiprina zināšanas par vulkāniem un to izvietojumu.
9. Ieži 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns zina un grupē iežus.
10. Reljefs I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns zina ģeogrāfiskos nosaukumus un prot sagrupēt kalnus un līdzenumus un kontinentus.
11. Reljefs II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns zina, kādi objekti atrodas dotajos kontinentos un prot tos sagrupēt.
12. Latvijas un pasaules reljefs 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns zina Latvijas reljefa attīstību dažādos laika posmos.
13. Definīcijas 3. izziņas līmenis augsta 3p. Skolēns zina definīcijas par Zemes iekšējo uzbūvi un spēj tās atpazīt.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Litosfēras plānes III Citi vidēja 2p. Skolēns nostiprina zināšanas par litosfēras plātnēm.
2. Vulkāni IV Citi vidēja 2p. Skolēns zina un izprot vulkāna darbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi maina Zemes reljefu I 00:20:00 vidēja 11p. Skolēns pārbauda zināšanas par Zemes iekšējo uzbūvi, vulkāniem un to veidiem. Skolēns spēj sagrupēt iežus pēc izcelsmes, zina jēdzienus par litosfēras plātnēm.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi maina Zemes reljefu II 00:40:00 vidēja 23p. Skolēns pārbauda zināšanas par Zemes iekšējo uzbūvi, vulkāna uzbūvi,to veidiem. Skolēns spēj sagrupēt iežus pēc izcelsmes, zina par litosfēras plātņu pārvietošanos. Skolēns zina definīcijas.