STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atoma uzbūve Aprakstīta atoma un tā kodola uzbūve.
2. Daļiņu skaits atomā Aprakstīta daļiņu skaita noteikšana atomā, izmantojot periodiskās tabulas datus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronu skaits atomā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni izmanto ķīmisko elementu periodisko tabulu un nosaka elektronu skaitu atomā.
2. Neitronu skaits atomā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni izmanto ķīmisko elementu periodisko tabulu un nosaka neitronu skaitu atomā.
3. Atoma sastāvdaļas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atkārto atoma sastāvdaļās.
4. Atoms 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atkārto atoma uzbūvi.
5. Atoma sastāvdaļu lādiņš 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni atkārto atoma sastāvdaļu lādiņa zīmes.
6. Atoma uzbūves elementi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jautājumi par atoma sastavdaļām un sastāvdaļu lādiņiem.
7. Pozitīva jona sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Skolēni aprēķina daļiņu skaitu pozitīvā jonā un nosaka jona sastāvdaļu lādiņu.
8. Atoma uzbūves modelis 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēni strādā ar atoma uzbūves modeli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums - Elektrisko parādību atpazīšana Citi vidēja 1 p. Jāatpazīst elektriskās parādības no pārējām dabas parādībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskās parādības, atoma uzbūve 00:20:00 vidēja 15 p. Dažādi jautājumi par eleltriskajām parādībām un atoma uzbūvi.
2. Elektriskās parādības un atoma uzbūve 00:22:00 vidēja 10 p. Dažādi jautājumi par eleltriskajām parādībām un atoma uzbūvi.