29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Atoms - vielas vissīkākā daļiņa, kas saglabā vielas ķīmiskās īpašības.
Dažādos eksperimentos zinātnieki eksperimentāli ir pierādījuši, ka katra ķīmiskā elementa atoma centrā atrodas atoma kodols un ap to riņķo elektroni.
Анимация_исправленная (1).gif
Atoma kodolam un elektroniem piemīt elektriskais lādiņš, tādēļ starp tiem darbojas elektriskās mijiedarbības spēki.
Ir pieņemts, ka atoma kodola lādiņš ir pozitīvs, bet elektrona lādiņš ir negatīvs.
 
Atoma kodols atrodas atoma centrā un tā izmēri ir aptuveni \(100000\) reižu mazāki par paša atoma izmēriem. 
  
Tālākie zinātnieku pētījumi noskaidroja, ka atoma kodols sastāv no
  • pozitīvām daļiņām - protoniem;
  • neitrālām daļiņām - neitroniem.
 
Atoma mod_2.svg
 
Protona masa ir \(1836\) reizes lielāka nekā elektrona masa. Neitrona masa ir \(1838\) reizes lielāka nekā elektrona masa. Var secināt, ka visa atoma masa praktiski ir koncentrēta tā kodolā.
Svarīgi!
Kodola lādiņu nosaka protonu skaits kodolā!
Protona lādiņš skaitliski vienāds ar elektrona lādiņu un atšķiras tikai ar zīmi. Tātad protona lādiņš ir vienāds ar elementārlādiņu, un kodola lādiņš ir vienāds ar šo elementārlādiņu summu. Cik protonu, tik elementārlādiņu.
Elementārlādiņš - vismazākais dabā sastopamais negatīvais vai pozitīvais elektriskais lādiņš, kas piemīt elektroniem un protoniem. SI mērvienību sistēmā lādiņu mēra kulonos - \(C\).
Elementārlādiņa, tātad arī protona un elektrona lādiņa, skaitliskā vērtība ir e=1,61019C.
Piemērs:
Atoma sastāvdaļu elektriskā lādiņa raksturošanai izmanto tikai šo elementārlādiņu skaitu, ievērojot to zīmes.
Ogl_atoms.svg
 
Oglekļa atoma kodolā ir \(6\) protoni un tādēļ kodola lādiņš ir \(+6\).
Elektrona lādiņš šajā sistēmā ir \(-1\).