Ķīmisko elementu īpašības ir atkarīgas no protonu skaita atoma kodolā (tātad no atoma kodola lādiņa). Periodiskajā ķīmisko elementu tabulā elementi sakārtoti kodola lādiņa (tātad arī protonu skaita) pieaugšanas secībā.
 
Daļiņu skaita noteikšana atomā:
  • Protonu skaits atoma kodolā ir vienāds ar elementa kārtas numuru periodiskajā tabulā.
  • Neitronu skaitu atoma kodolā aprēķina, no atommasas atņemot elementa kārtas skaitli. Neitronu skaits kodolā vienam elementam var būt atšķirīgs. Šādus elementa atomus sauc par izotopiem.
  • Elektronu skaits normālā atomā ir vienāds ar elementa kārtas numuru periodiskajā tabulā.
Tā kā protonu lādiņš ir pretējs elektronu lādiņam, bet to skaits ir vienāds, tad atoms parastos apstākļos ir elektriski neitrāls.
Elektroni izvietoti elektronu čaulās, kas atrodas dažādos attālumos no atoma kodola. 
Tālākajās čaulās elektroni ir vāji saistīti ar atoma kodolu un tie var atdalīties no atoma kodola.
Atoms, kas zaudējis vienu vai vairākus elektronus, vairs nav elektriski neitrāls, jo pārsvarā ir pozitīvais lādiņš. Šādus atomus sauc par pozitīviem joniem. Atoms var arī piesaistīt elektronus, kļūstot negatīvi lādēts. Šādus atomus sauc par negatīviem joniem.
Piemērs:
Na_tab.svg
 
Kārtas skaitlis - \(11\)
Atommasa - \(22,990\) (aprēķiniem noapaļojam uz veselu skaitli \(23\))
Protonu skaits kodolā - \(11\)
Neitronu skaits kodolā - \(23 - 11 = 12\)
Kodola lādiņš - \(+11\)
Elektronu skaits atomā - \(11\)
Atoma lādiņš \(+11 - 11 = 0\) - atoms elektriski neitrāls.
Ķīmisku reakciju laikā nātrija atoms vienu elektronu var atdot:
 
Na_jons.svg
 
Pēc elektrona atdošanas:
Protonu skaits kodolā - \(11\) - nemainās
Neitronu skaits kodolā - \(12\) - nemainās
Kodola lādiņš - \(+11\) - nemainās
Elektronu skaits atomā \(11 - 1 = 10\) samazinās
Atoma lādiņš \(+11 - 10 = +1\) kļūst pozitīvs - nātrija atoms kļuvis par pozitīvu jonu.