Teorija

Uzdevumi

1. Elektronu skaits atomā

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Neitronu skaits atomā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Atoma sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Atoms

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Atoma sastāvdaļu lādiņš

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Atoma uzbūves elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pozitīva jona sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

10
8. Atoma uzbūves modelis

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Elektriskās parādības, atoma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Elektriskās parādības un atoma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem