28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Grūtības pakāpe:
00:22:00
1. Elektroskopa un elektrometra uzbūve 2 p.
2. Neitronu skaits atomā 2 p.
3. Atoma uzbūves elementi 1 p.
4. Atoma uzbūves modelis 5 p.