Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Elektrisko parādību atpazīšana 1p.
2. Elektronu skaits atomā 2p.
3. Atoma sastāvdaļu lādiņš 2p.
4. Pozitīva jona sastāvs 10p.