29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Elektrisko parādību atpazīšana 1 p.
2. Elektronu skaits atomā 2 p.
3. Atoma sastāvdaļu lādiņš 2 p.
4. Pozitīva jona sastāvs 10 p.