4p.

Tēmā "Elektriskie lādiņi, elektrostatiskais lauks" pieejami 3 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.