24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Vielu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Fāžu pāreja

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Termiskā izplešanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Termiskā izplešanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Relatīvais mitrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Siltuma daudzums

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Fāzu pāreja

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vielu fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem