Tvaiks
tvaiks.JPG
Tvaiks ir vielas gāzveida stāvoklis apstākļos, kad gāzveida viela var atrasties līdzsvarā ar šķidru un cietu tās pašas vielas stāvokli.
Procesu, kurā no šķidras vai cietas vielas rodas tvaiks, sauc par iztvaikošanu, bet pretējo procesu - par kondensāciju.
 
Dabā tvaiks rodas šķidrumam iztvaikojot ne tikai no virsmas, bet arī visā šķidruma tilpumā. Šo procesu sauc par šķidruma vārīšanos.
Svarīgi!
Iztvaikošana no šķidruma virsmas notiek jebkurā temperatūrā, bet vārīšanās notiek noteiktā nemainīgā temperatūrā.
Tehnikā bieži tiek izmantots piesātināts un pārsātināts tvaiks.
 
Piesātināts tvaiks rodas tad, ja tvaiks un ūdens ir līdzsvarā. Piemēram, ja noslēgtā traukā karsē ūdeni līdz tā temperatūra pārsniedz 100°, tvaika spiediens sāk celties. Trauku turpinot karsēt,ūdens temperatūra pieaug, līdz ar to arī spiediens palielinās. Augstā spiediena dēļ daļa tvaika kondensējas un atgriežas atpakaļ šķidrā fāzē.
Piesātināta tvaika gadījumā - cik daudz šķidruma laika vienībā iztvaiko no šķidruma virsmas, tikpat daudz tvaika kondensējas atpakaļ par šķidrumu.
Ja tvaika spiediens tiek samazināts, novirzot daļu tvaika, piemēram, turbīnu darbināšanai, tiek iegūta augstāka temperatūra pie tā paša spiediena. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka tvaiks ir pārkarsēts un tas kļūst sauss un uzvedas kā gāze.
Pārkarsēts tvaiks ir ūdens tvaiks, kura temperatūra attiecīgajam spiedienam pārsniedz piesātinājuma temperatūru.
Ja iztvaikošana notiek vairāk, nekā tvaiks kondensējas atpakaļ šķidrumā, tiek iegūts nepiesātināts tvaiks.
Nepiesātināts tvaiks ir tvaiks virs šķidruma apstākļos, kad iztvaikošana ir pārsvarā pār kondensāciju
.
Atsauce:
 
Fizika 11. klasei, V.Branka, J.Krūmiņš, P.Puķītis, E.Tiltiņš, Zvaigzne ABC, 1992
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tvaiks
http://wiki.answers.com/Q/What_is_saturated_steam_and_superheated_steam
http://www.lielvards.lv/fizika_termini/?klase_get=2&tema_get=3&t_id=241