Ķermeņu izplešanos sasilstot sauc par termisko izplešanos. Cietām vielām izplešoties, mainās gan garums, gan platums, gan biezums. Monokristāliem piemīt anizotropija, tāpēc termiskā izplēšanās dažādos virzienos ir dažāda. Savukārt polikristāli un amorfās vielas visos virzienos izplēšas vienādi (izotropijas dēļ). Dažādas vielas izplēšas dažādi. Izplešanos raksturo izplešanās termiskais koeficients.
Izplešanās termiskais koeficients rāda, par kādu daļu no sākotnējā garuma / platuma / tilpuma atšķiras ķermeņa izmērs, tā temperatūrai paaugstinoties par 1 grādu.
 
Materiāls
Lineārās izplešanās termiskais koeficients, 105K1
Alumīnijs
\(2,4\)
Betons
\(1,2\)
Cements
\(1,4\)
Dzelzs
\(1,2\)
Stikls
\(0,9\)
Tērauds
\(1,1\)
 
Ķermeņa lineāro izmēru izmaiņu aprēķina pēc formulas:
Δl=l0αΔT, kur
l0 — ķermeņa sākuma garums,
α — lineārās izplešanās termiskais koeficients,
ΔT — temperatūras izmaiņa, \(\mathrm{K}\).
 
Cietvielas izplešanās ir ļoti niecīga. Ar aci to nevar novērot. Piemēram, 10 km garš dzelzceļa sliežu ceļš, gaisa temperatūrai palielinoties par 9 grādiem (piemēram, no - 5 °C līdz + 4 °C), pagarinās par 100000,0000129=1,08 metriem. Šī iemesla dēļ starp sliežu posmiem atstāj atstarpes.
Secinājums: ja cietvielas ir ļoti garas, tad pagarinājums ir tik jūtams, ka izsauc vadu, sliežu un cauruļu deformēšanos.
Attēlā redzams, kas notiktu karstā laikā, ja starp sliežu posmiem nebūtu atstātas pareizas atstarpes.
 
shutterstock_463199639 (2).jpg
 
Materiālu izplešanās jāņem vērā, ceļot tiltus.
 
90.jpg
 
Termisko izplešanos jāņem vērā cauruļvadu sistēmās, tur izmanto kompensatorus — izliektas caurules, lai mainoties gaisa temperatūrai, tās pēc vajadzības var saliekties. Attēlā redzams, kas varētu notikt, ja kompensatoru nebūtu.
 
p-obraznyiy-kompensator-1.jpg
 
YCUZD_220919_4323_att_2.svg
 
Inženieriem, kas būvē ēkas, tiltus un citas iekārtas, kas pakļautas temperatūras maiņai, ir jāzina, kādus materiālus drīkst savienot, lai nerastos plaisas (sk. tabulā "Lineārās izplešanās termiskais koeficients"). Saistībā ar termisko izplešanos konstrukcijās rodas mehāniskais spriegums.
Elektriķiem, kas velk elektropārvades līniju vadus, ir jāzina, cik lielai temperatūras izmaiņai vadi būs pakļauti. Ja vasarā vadus nostieps, tad ziemā tie pārtrūks.
 
vadi.png
 
Metālu termisko izplešanos izmanto sildierīču automātiskajos slēdžos. Šāds slēdzis sastāv no divām cieši savienotām dažādu metālu (ar atšķirīgiem termiskajiem koeficientiem) plāksnītēm. Bimetāla plāksnītes, temperatūras ietekmē, izliecoties vai iztaisnojoties noslēdz vai atvieno elektrisko ķēdi.
 
Zīmējumā var redzēt garuma izmaiņu dažādu metālu divām nesalīmētām un salīmētām plāksnītēm.
 
YCUZD_220919_4323_att_3.svg
 
Ķermeņa laukuma izmaiņu aprēķina pēc formulas ΔS=S02αΔT, savukārt tilpuma izmaiņu — ΔV=V03αΔTvaiΔV=V0βΔT, kur
V0 - vielas sākotnējais tilpums, m3
β - tilpuma izplešanās termiskais koeficients, K1