Elektriskā lauka darbs un spriegums
 
Ja punktveida lādiņš q atrodas elektriskajā laukā, kura intensitāte ir E , tad uz to darbojas spēks F. Šī spēka ietekmē lādiņš var pārvietoties attālumā Δd. Tad tiek veikts darbs :
A = qEΔd 
 
Ja lādiņš tiek pārvietots no punkta, kura potenciāls ir φ1, uz punktu, kura potenciāls ir φ2, tad darbu var izteikt arī kā lādiņa potenciālās enerģijas izmaiņu:
A = W1− W2
 
Tā kā W2qφ2 un W1= qφ1, tad darbs: 
A = q(φ2φ1)
 
Potenciālu starpību φ2− φ1 sauc arī par spriegumu un apzīmē ar burtu U. Tāpēc:
A = qU