Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kulona likums Elektrostatiskās parādības. Kulona likums
2. Elektriskā lauka intensitāte Elektriskā lauka intensitāte un potenciāls
3. Vadītāji un dielektriķi Vadītāji un dielektriķi elektrostatiskajā laukā
4. Elektriskā lauka darbs un spriegums Elektriskā lauka darbs un spriegums. Formulas.
5. Elektriskā kapacitāte. Kondensatori Elektriskā kapacitāte un kondensatori

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektrostatiskās parādības Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Elektroskopi Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Darbs elektriskajā laukā Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.