Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Svārstību veidi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņu svārstības Ķermeņu svārstību raksturlielumi
2. Diega svārsts Matemātiskais jeb diega svārsts.
3. Atsperes svārsts Atsperes svārsts
4. Svārstību veidi. Rezonanse Brīvas un uzspiestas svārstības. Rezonanse.
5. Mehāniskie viļņi Mehānisko viļņu raksturlielumi. Stāvviļņi. Garenviļņi.
6. Viļņu parādības Viļņu absorbcija, interference, difrakcija, laušana, atstarošanās.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Svārstību periods un frekvence, ja zināms svārstību skaits
2. Harmonisku svārstību vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Perioda, amplitūdas, frekvences noteikšana no vienādojuma.
3. Svārstību raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jautājumi par svārstību kustību
4. Svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Svārstību periods un frekvence diega svārstam
5. Svārstību periods 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Svārstību periods un elastības koeficients atsperes svārstam
6. Viļņu garums un ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Viļņa garums un ātrums
7. Viļņu parādības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaņas absorbcija, interference, atstarošana, laušana, difrakcija,

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstību grafiks Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu svārstības Citi vidēja 1p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstības un viļņi 00:00:00 vidēja 6p. Tests par svārstību un viļņu raksturlielumu noteikšanu