Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Svārstību veidi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņu svārstības Ķermeņu svārstību raksturlielumi
2. Diega svārsts Matemātiskais jeb diega svārsts.
3. Atsperes svārsts Atsperes svārsts
4. Svārstību veidi. Rezonanse Brīvas un uzspiestas svārstības. Rezonanse.
5. Mehāniskie viļņi Mehānisko viļņu raksturlielumi. Stāvviļņi. Garenviļņi.
6. Viļņu parādības Viļņu absorbcija, interference, difrakcija, laušana, atstarošanās.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Svārstību periods un frekvence, ja zināms svārstību skaits
2. Harmonisku svārstību vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Perioda, amplitūdas, frekvences noteikšana no vienādojuma.
3. Svārstību raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jautājumi par svārstību kustību
4. Svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Svārstību periods un frekvence diega svārstam
5. Svārstību periods 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Svārstību periods un elastības koeficients atsperes svārstam
6. Viļņu garums un ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Viļņa garums un ātrums
7. Viļņu parādības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaņas absorbcija, interference, atstarošana, laušana, difrakcija,

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstību grafiks Citi vidēja 2 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu svārstības Citi vidēja 1 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstības un viļņi 00:00:00 vidēja 6 p. Tests par svārstību un viļņu raksturlielumu noteikšanu