24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Svārstību periods un frekvence

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Harmonisku svārstību vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Svārstību raksturlielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Svārstību periods un frekvence

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Svārstību periods

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Viļņu garums un ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Viļņu parādības

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Svārstību grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Svārstības un viļņi

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem