Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskās strāvas stiprums Elektriskās strāvas stiprums
2. Strāvas stipruma mērīšana Strāvas stipruma mērīšana ar ampērmetru. Analogo un digitālo ampērmetru salīdzinājums.
3. Sprieguma mērīšana Sprieguma mērīšana ar voltmetru. Analogo un digitālo voltmetru salīdzināšana.
4. Absolūtā kļūda neregulāri mainīga fizikālā lieluma gadījumā Absolūtā kļūda neregulāri mainīga fizikālā lieluma gadījumā.
5. Darbs, jauda, Džoula - Lenca likums Strāvas darbs un jauda. Džoula - Lenca likums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Strāvas stipruma mērīšana ar analogo ampērmetru 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Strāvas stipruma mērīšana ar analogo ampērmetru. Nosaka mērījuma absolūto kļūdu, izmantojot mērinstrumenta specifikāciju. (D.O.11.7.2.2.)
2. Strāvas stipruma mērīšana ar digitālo ampērmetru 1. izziņas līmenis zema 6p. Strāvas stipruma mērīšana ar digitālo ampērmetru. Nosaka mērījuma absolūto kļūdu, izmantojot mērinstrumenta specifikāciju. (D.O.11.7.2.2.)
3. Sprieguma mērīšana ar digitālo voltmetru 1. izziņas līmenis zema 6p. Sprieguma mērīšana ar digitālo voltmetru. Nosaka mērījuma absolūto kļūdu, izmantojot mērinstrumenta specifikāciju. (D.O.11.7.2.2.)
4. Lietderības koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic analītiskus spriedumus par jaudu un lietderības koeficientu siltuma un elektriskos procesos. (D.O.4.4.1.)
5. Oma likums grafikā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izmanto Oma likumu situāciju analīzē. Skolēns māk strādāt ar grafikiem.
6. Oma likums ķēdes posmam 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto Oma likumu situāciju analīzei. Raksturo strāvas stiprumu.
7. Strāvas stiprums ķēdē 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmanto Oma likumu situāciju analīzei. Skolēns analīzē strāvas stiprumu ķēdē.
8. Pētnieciskā darba posmi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.
9. Strāvas jaudas atkarība no vadītāja pretestības 3. izziņas līmenis augsta 18p. Eksperimentāli nosaka patērētāja elektrisko jaudu. (D.O.4.3.1.) Salīdzina patērētāja jaudu, izmantojot dažādus patērētājus un elektroenerģijas avotus. (D.O.4.3.1.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ampērmetra un voltmetra slēgums ķēdē Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Mērinstrumenti Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Oma likums Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretestības mērīšana ar digitālo ommetru Citi zema 11p. Pretestības mērīšana ar digitālo ommetru. Nosaka mērījuma absolūto kļūdu, izmantojot mērinstrumenta specifikāciju. (D.O.11.7.2.2.)
2. Strāvas jaudas atkarība no sprieguma Citi augsta 18p. Eksperimentāli nosaka patērētāja elektrisko jaudu. (D.O.4.3.1.) Salīdzina patērētāja jaudu, izmantojot dažādus patērētājus un elektroenerģijas avotus. (D.O.4.3.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzstrāvas raksturlielumu mēŗšana un Oma likums ķēdes posmam. 00:10:00 vidēja 16p. Nosaka mērījuma absolūto kļūdu, izmantojot mērinstrumenta specifikāciju. (D.O.11.7.2.2.) Izmanto Oma likumu ķēdes posmam.
2. Oma likums un līdzstrāvas raksturlielumu mērīšana 00:10:00 vidēja 13p. Nosaka mērījuma absolūto kļūdu, izmantojot mērinstrumenta specifikāciju. (D.O.11.7.2.2.) Izmanto Oma likumu ķēdes posmam.