29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Ja, mērot strāvas stiprumu rezistora ķēdē ar sensoru 1 sekundē, iegūti šādi rezultāti:
 
tab11.png
 
Aprēķinam vidējo aritmētisko vērtību:
 
(0,447+0,455+0,461+0,459+0,454+0,456+0,448+0,457+0,448+0,451)10 = 0,454 \(A\)
 
Aprēķinām gadījuma noviržu kvadrātu summu:
 
((ΔIgad)2) = (49+1+49+25+0+4+36+9+36+9) ·106= 218 ·106 A2
 
Strāvas stipruma absolūto aprēķinam pēc formulas ΔI=k(ΔIgad)2n(n1), kur \(k\) — Stjūdenta koeficients un \(n\) — mērījumu skaits.
 
Stjūdenta koeficients ir atkarīgs no mērījumu skaita un ticamības varbūtības (sk.tabulas fragmentā).
 
Mērījumu skaits Ticamības varbūtība 90% Ticamības varbūtība 95% Ticamības varbūtība 99%
10 1,833 2,262 3,250
11 1,812 2,228 3,169
12 1,796 2,201 3,106
13 1,782 2,179 3,055
14 1,771 2,160 3,012
15 1,761 2,145 2,977
 
Aprēķinam strāvas stipruma absolūto kļūdu, ja ticamības varbūtība ir 90%
 
ΔI=k(ΔIgad)2n(n1) = 1,833 ·218 ·10610 ·(101) = 0,002 \(A\)
 
Tātad, mērījuma rezultāts \(I\)\(= (\)0,454±0,002\()\)\(A\) un strāvas stipruma patiesās vērtības intervāls ir \([\)\(0,452; 0,456]\)\(A\). Tas nozīmē, ka, mērot strāvas stiprumu 100 reizes, 90 gadījumos iegūst strāvas stipruma vērtību, kas atrodas \([\)\(0,452: 0,456]\) intervālā.
 
Ticamības varbūtībai 95% atbilst absolūtā kļūda:
 
2,262 ·218 ·10610 ·(101) = 0,004 \(A\) un patiesās vērtības intervāls \([\)\(0,450; 0,458]\).
 
Mērot strāvas stiprumu 100 reizes, strāvas stipruma vērtība 95 reizes atradīsies šajā intervālā.
 
Ticamības varbūtībai 99% atbilst absolūtā kļūda:
 
3,25 ·218 ·10610 ·(101) = 0,005 \(A\).
 
No 100 mērījumiem 99 reizes strāvas stipruma vērtība būs intervālā \([\)\(0,449; 0,459]\).