Spriegumu mēra ar voltmetriem un sprieguma sensoriem. Voltmetru pieslēdz paralēli patērētājam vai ķēdes posmam (kuram jāizmēra spriegums), ievērojot mērinstrumenta polaritāti un mērapjomu.
 
spriegmerisana.png
Svarīgi!
Atšķir analogus un digitālus voltmetrus.
1. Analogais voltmetrs
  
Voltmetrs.png
 
Analogajām voltmetram uz skalas ir norādīta precizitātes klase. Attēlota voltmetra precizitātes klase ir 2,5. Precizitātes klase atbilst mērapjoma relatīvai kļūdai.
 
Sprieguma absolūtā kļūda ir ΔU=2,515100=0,375(V). Tātad, izmērītais spriegums ir U=(3,5±0,375)V.
 
Aprēķinam mērījuma relatīvo kļūdu: r=ΔUU100%=0,3753,5100%1,1%.
  
2. Digitālais voltmetrs
shutterstock_385453135.jpg
 
Izmērītais spriegums ir U=(1,58±0,01)V, jo digitālās mērierīces absolūtā kļūda ir vienāda ar skaitļa šķiras mazāku vienu vienību. Attēlā tā ir simtdaļa.
 
Aprēķinam mērījuma relatīvo kļūdu: r=ΔUU100%=0,011,58100%0,63%.
 
3. Sprieguma sensors
shutterstock_1228582108.jpg 
Attēlota sensora mērapjoms — 20 V un precizitāte — 10 mV