Strāvas stiprumu mēra ar ampērmetriem un strāvas stipruma sensoriem. Ampērmetru ieslēdz virknē ar patērētāju, ievērojot mērinstrumenta polaritāti un mērapjomu.
 
GIF unnamed.gif
Svarīgi!
Atšķir analogus un digitālus ampērmetrus.
1. Analogais ampērmetrs
  
ampermet.png
 
Analogajām ampērmetram uz skalas ir norādīta precizitātes klase. Attēlota ampērmetra precizitātes klase ir 1,0. Precizitātes klase atbilst mērapjoma relatīvai kļūdai.
 
Strāvas stipruma absolūtā kļūda ir ΔI=1,016100=0,16A0.2A. Tātad, izmērītais strāvas stiprums ir I=(2,4±0,2)A.
 
Aprēķinam mērījuma relatīvo kļūdu: r=ΔII100%=0,22,4100%8,3%.
 
2. Digitālais ampērmetrs
 
img5268.png
 
Izmērītais strāvas stiprums ir I=(8,8±0,1)A, jo digitālās mērierīces absolūtā kļūda ir vienāda ar skaitļa šķiras mazāku vienu vienību. Attēlā tā ir desmitdaļa.
 
Aprēķinam mērījuma relatīvo kļūdu: r=ΔII100%=0,18,8100%1,1%.
 
3. Strāvas stipruma sensors
shutterstock_1228582108.jpg 
Attēlota sensora mērapjoms — 10 A un precizitāte — 10 mA