24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mijiedarbība un spēks Vilcējspēks, berzes spēks, pretestības spēks, elastības spēks.
2. Kopspēks. Spēku saskaitīšana. Inerce. Ņūtona 1. likums Ņūtona 1. likums, kopspēks.
3. Berzes spēks Berzes spēks, pretestības spēks.
4. Smaguma spēks. Zemes pievilkšanas spēks. Brīvās krišanas paātrinājums
5. Gravitācijas spēks. Smaguma spēks. Paisums, bēgums
6. Ķermeņa svars. Bezsvara stāvoklis. Kosmiskais ātrums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 5 p. Apraksta ķermeņu mijiedarbību, attēlojot spēkus. (D.9.3.2.1.)
2. Kopspēks 1. izziņas līmenis zema 2 p. Rezultējošā spēka aprēķināšana, saskaitīšana, atņemšana, virziena noteikšana. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.)
3. 1. Ņūtona likums uzdevumā par mašīnas kustību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.)
4. Parādību noteikšana, kuras skaidro ar inerci 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.)
5. Vai zini parādību? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.)
6. Gravitācijas spēka virziena noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)
7. Smaguma spēks uz dažādiem debess ķermeņiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)
8. Zemes pievilkšanas spēka uz ķermeni aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina smaguma spēku. (D.9.3.2.1.)
9. Masas aprēķināšana, ja zināms spēks 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izsaka lielumu no formulas, izvēloties atbilstošu stratēģiju. (M.9.4.3.6.)
10. Gravitācijas spēks. Attāluma un masas maiņas ietekme uz gravitācijas spēku 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Gravitācijas likuma sakarības izmantošana situācijas analīzei.
11. Svara aprēķināšana uz dažādiem debess ķermeņiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina svaru. (D.9.3.2.1.)
12. Atbalsta vai piekares izturības salīdzināšana ar ķermeņa svaru 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina svaru. (D.9.3.2.1.)
13. Svara maiņa vertikālā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro mehāniskos procesus un parādības, lietojot jēdzienu “svars”. (D.9.3.2.1.)
14. Spēki. Definīciju un likumu pārbaude par spēkiem un to izpausmēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro mehāniskos procesus un parādības, lietojot jēdzienus “inerce”, “berzes spēks”, “gravitācija”, “smaguma spēks” un “svars”. (D.9.3.2.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Berzes spēka atkarība no klucīša masas Citi vidēja 3 p. Noskaidro berzes spēka atkarību no klucīša masas, izvērtē iegūtus rezultātus.
2. Berzes spēka atkarība no virsmu materiāla Citi vidēja 3 p. Noskaidro berzes spēka atkarību no virsmu materiāla, izvērtē iegūtus rezultātus.
3. Berzes spēka atkarība no virsmu saskarlaukuma Citi vidēja 4 p. Noskaidro berzes spēka atkarību no virsmu saskarlaukuma, izvērtē iegūtus rezultātus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gravitācijas un smaguma spēks 00:10:00 vidēja 3 p. Gravitācijas un smaguma spēka aprēķinu veikšana.
2. Spēku darbība 00:15:00 vidēja 6 p. Pārbaudi zināšanas par spēku darbību!
3. Kāpēc ķermeņi kustas? 00:10:00 vidēja 8 p. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.) Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.) Noskaidro berzes spēka atkarību no klucīša masas, izvērtē iegūtus rezultātus. Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)
4. Ķermeņu kustība 00:10:00 vidēja 6 p. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.) Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.) Noskaidro berzes spēka atkarību no virsmu materiāla, izvērtē iegūtus rezultātus. Aprēķina smaguma spēku. (D.9.3.2.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu kustība 00:15:00 vidēja 6 p. Nosaka dinamometra iedaļas vērtību un mērapjomu. Noskaidro berzes spēka atkarību no masas. Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)