Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mijiedarbība un spēks Vilcējspēks, berzes spēks, pretestības spēks, elastības spēks.
2. Kopspēks. Spēku saskaitīšana. Inerce. Ņūtona 1. likums Ņūtona 1. likums, kopspēks.
3. Berzes spēks Berzes spēks, pretestības spēks.
4. Smaguma spēks. Zemes pievilkšanas spēks. Brīvās krišanas paātrinājums
5. Gravitācijas spēks. Smaguma spēks. Paisums, bēgums
6. Ķermeņa svars. Bezsvara stāvoklis. Kosmiskais ātrums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 5p. Apraksta ķermeņu mijiedarbību, attēlojot spēkus. (D.9.3.2.1.)
2. Kopspēks 1. izziņas līmenis zema 2p. Rezultējošā spēka aprēķināšana, saskaitīšana, atņemšana, virziena noteikšana. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.)
3. 1. Ņūtona likums uzdevumā par mašīnas kustību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.)
4. Parādību noteikšana, kuras skaidro ar inerci 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.)
5. Vai zini parādību? 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.)
6. Gravitācijas spēka virziena noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)
7. Smaguma spēks uz dažādiem debess ķermeņiem 1. izziņas līmenis zema 2p. Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)
8. Zemes pievilkšanas spēka uz ķermeni aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina smaguma spēku. (D.9.3.2.1.)
9. Masas aprēķināšana, ja zināms spēks 1. izziņas līmenis zema 2p. Izsaka lielumu no formulas, izvēloties atbilstošu stratēģiju. (M.9.4.3.6.)
10. Gravitācijas spēks. Attāluma un masas maiņas ietekme uz gravitācijas spēku 2. izziņas līmenis augsta 2p. Gravitācijas likuma sakarības izmantošana situācijas analīzei.
11. Svara aprēķināšana uz dažādiem debess ķermeņiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina svaru. (D.9.3.2.1.)
12. Atbalsta vai piekares izturības salīdzināšana ar ķermeņa svaru 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina svaru. (D.9.3.2.1.)
13. Svara maiņa vertikālā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro mehāniskos procesus un parādības, lietojot jēdzienu “svars”. (D.9.3.2.1.)
14. Spēki. Definīciju un likumu pārbaude par spēkiem un to izpausmēm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro mehāniskos procesus un parādības, lietojot jēdzienus “inerce”, “berzes spēks”, “gravitācija”, “smaguma spēks” un “svars”. (D.9.3.2.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Berzes spēka atkarība no klucīša masas Citi vidēja 3p. Noskaidro berzes spēka atkarību no klucīša masas, izvērtē iegūtus rezultātus.
2. Berzes spēka atkarība no virsmu materiāla Citi vidēja 3p. Noskaidro berzes spēka atkarību no virsmu materiāla, izvērtē iegūtus rezultātus.
3. Berzes spēka atkarība no virsmu saskarlaukuma Citi vidēja 4p. Noskaidro berzes spēka atkarību no virsmu saskarlaukuma, izvērtē iegūtus rezultātus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gravitācijas un smaguma spēks 00:10:00 vidēja 3p. Gravitācijas un smaguma spēka aprēķinu veikšana.
2. Spēku darbība 00:15:00 vidēja 6p. Pārbaudi zināšanas par spēku darbību!
3. Kāpēc ķermeņi kustas? 00:10:00 vidēja 8p. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.) Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.) Noskaidro berzes spēka atkarību no klucīša masas, izvērtē iegūtus rezultātus. Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)
4. Ķermeņu kustība 00:10:00 vidēja 6p. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.) Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.) Noskaidro berzes spēka atkarību no virsmu materiāla, izvērtē iegūtus rezultātus. Aprēķina smaguma spēku. (D.9.3.2.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu kustība 00:15:00 vidēja 10p. Nosaka dinamometra iedaļas vērtību un mērapjomu. Noskaidro berzes spēka atkarību no masas. Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)