Ja uz ķermeni vienlaikus darbojas vairāki spēki, tad ķermeņu stāvokli vai tā kustību nosaka kopspēks - visu spēku summa.
  
Spēku saskaitīšana
Ja spēki darbojas vienā virzienā, rezultējošais spēks ir vienāds ar spēku summu.
 
winter-ge28584082_1920.jpg
Abu zirgu spēki summējas
 
 
5.svg
 
 
Ja spēki darbojas pretējos virzienos, rezultējošais spēks ir vienāds ar spēku starpību – no lielākā spēka atņem mazāko, kopspēks darbojas lielākā spēka virzienā.
Piemēram, kad automobilis brauc, uz to darbojas divi spēki – dzinēja radītais vilcējspēks, kas ir vērsts kustības virzienā, un berzes spēks pret ceļu, kas ir vērsts kustībai pretējā virzienā (gaisa pretestības spēku neņem vērā).
 
  • Šajā gadījumā automašīnas kustība būs paātrināta, jo vilcējspēks ir lielāks par berzes spēku.
automobile-ge76c3ec6b_1920.jpg
           
6.svg
 
 
  • Šajā gadījumā automašīnas kustība būs palēnināta, jo berzes spēks ir lielāks par vilcējspēku.
        
7.svg 
 
 
  • Ja vilcējspēks ir vienāds ar berzes spēku, tad automobilis brauc ar nemainīgu ātrumu. Šie spēki kompensē viens otru. Visu spēku summa ir nulle, un automobilis kustas bez paātrinājuma.
 
8.svg
 
Ņūtona 1. likums:
Ja uz ķermeni nedarbojas spēki vai tie ir līdzsvarā, ķermenis nekustas vai atrodas vienmērīgā taisnlīnijas kustībā.
Kad automobilis stāv uz ceļa, tas atrodas statiskā līdzsvarā. Uz to darbojas divi spēki – gravitācijas spēks un balsta (ceļa) elastības spēks, kas kompensē viens otru, to summa ir nulle.

Ikviens ķermenis tiecas pretoties ātruma maiņai - pretoties spēkam, kurš izraisa paātrinājumu.
Ķermeņa tieksmi pretoties ātruma maiņai sauc par inerci. Masa ir inerces mērs ( jo lielāka masa, jo lielāka inerce). 
 
Svarīgi!
Inerces dēļ autobusam ir garāks bremzēšanas ceļš nekā vieglajai automašīnai!
model-cars-1174058_1920.jpg
   
Situācijas, kad spēki darbojas leņķī, mācās 10. klasē.