Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

3p.
1. Zemes pievilkšanas spēka uz ķermeni aprēķināšana 1p.
2. Svara aprēķināšana uz dažādiem debess ķermeņiem 2p.