Viens no dabā pastāvošajiem spēkiem ir gravitācijas spēks. Tas darbojas starp visiem ķermeņiem. Gravitācijas spēks izpaužas kā savstarpēja pievilkšanās.
Vispasaules gravitācijas mijiedarbība – visi ķermeņi savstarpēji pievelkas ar spēku, kas atkarīgs no masas (\(m_1\), \(m_2\)) un no attāluma (\(R\)) starp ķermeņiem.
Fgr=Gm1m2R2,kurG=6,671011
Jo lielāka masa, jo lielāka ir pievilkšanās. Gravitācijas mijiedarbība notiek arī starp mums un ābolu, kas stāv uz galda, taču šis spēks ir tik niecīgs, ka to nevar sajust. Lai gravitācijas spēku sajustu, vismaz vienam no ķermeņiem ir jābūt ar lielu masu. Zemei ir liela masa 61024kg, tāpēc tā spēcīgi pievelk visu, kas atrodas uz Zemes un tās tuvumā, tā notur okeāna ūdeni, neļauj Mēnesim aizlidot kosmosā.
Gravitācijas spēku, ar kādu Zeme pievelk ķermeni, kas atrodas uz tās vai tās tuvumā, sauc par smaguma spēku.
Saules sistēmā vislielāko gravitācijas spēku rada Saule, tās masa ir 300 000 reižu lielāka par Zemes masu. Saule notur orbītās visas Saules sistēmas planētas.
 
YCUZD_240621_planētas ar nosaukumiem.svg
 
Jo lielāks ir ķermeņu savstarpējais attālums, jo mazāks ir gravitācijas spēks.
 
Plūdmaiņas
Par plūdmaiņām sauc jūras līmeņa paaugstināšanos un pazemināšanos, ko izraisa Zemes, Mēness un Saules kustības un šo kustību ietekme uz pievilkšanās spēku starp šiem debesu ķermeņiem. Saules un Mēness gravitācijas spēkiem mijiedarbojoties uz Zemes rodas paisuma vilnis. Plūdmaiņas rodas atklātos ūdeņos, taču tos var pamanīt un to efekts ir ievērojams tikai netālu no krasta. Maksimālais paisums ir tad, kad Zeme, Mēness un Saule atrodas uz vienas taisnes.Vislielākās plūdmaiņas ir Atlantijas okeānā Fandi līcī ASV piekrastē, tās var sasniegt \(18\) metrus.
10.svg
 
Neskatoties uz to, ka Mēness masa ir daudzas reizes mazāka par Saules masu, tas atrodas daudz tuvāk un, līdz ar to, tam ir arī lielāks pievilkšanas spēks, līdz ar to, plūdmaiņas galvenokārt izraisa Mēness. Mēness gravitācija divas reizes diennaktī "velk sev līdzi " milzīgas ūdens masas.
 
Paisums-bēgums 2 (1).png