Gravitācijas spēku, ar kādu Zeme pievelk ķermeni, kas atrodas uz tās vai tās tuvumā, sauc par smaguma spēku. Tas ir vērsts uz Zemes centru.
Zemes gravitācijas spēks mums ir vissvarīgākais, tāpēc tam ir dots īpašs nosaukums
  
Asset 2.svg
 
Zeme pievelk visu, kas ir ap to: cietus ķermeņus, šķidrumus, gāzes. Smaguma spēka dēļ var pastāvēt atmosfēra (gāzes molekulas neaizplūst Visuma telpā), jūru un okeānu ūdeņi noturas savās vietās, ja kaut ko paceļ, tas krīt virzienā uz Zemi.
Spēku, ar kādu Zeme pievelk ķermeņus, var aprēķināt ar formulu F=mg, kur \(m\) - ķermeņa masa, bet \(g\) - brīvās krišanas paātrinājums.
Brīvās krišanas paātrinājums ir paātrinājums, kādu Zemes tuvumā iegūst ķermenis, kas brīvi, bez šķēršļiem krīt. Tuvu Zemes virsmai \(g\) vērtība ir aptuveni \(9,81\)ms2, tuvinātos aprēķinos drīkst izmantot \(10\)ms2.
Ko tas nozīmē? Ko nozīmē šī mērvienība?
 
Brīvi krītoša ķermeņa ātrums palielinās par \(9,81\) metriem sekundē (m/s) ik sekundi.
Ja priekšmets krīt, piemēram, no \(4\ m\) liela augstuma,
tā krišanas ātrums pašā sākumā ir \(0\),
1 sekundē tas sasniedz ātrumu \(9,81\) m/s
2 sekundē tas sasniedz ātrumu \(9,81\) reiz \(2\) m/s \(= 19,62\) m/s
3 sekundē tas sasniedz ātrumu \(9,81\) reiz \(3\) m/s \(= 29,43\) m/s
4 sekundē tas sasniedz ātrumu \(9,81\) reiz \(4\) m/s \(= 39,24\) m/s, kas ir ap \(141\ km/h\).
 
9.svg
 
sky-84222_1920.jpg
Lai samazinātu krišanas ātrumu, lieto izpletņus
 
Interesanti, ka ķieģelis un ābols krīt ar vienādu ātrumu. Tikai vieglus priekšmetus aizkavē gaisa pretestība, piemēram, putna spalva gaisa pretestības dēļ kritīs lēnāk.
Noskaties fiziķu eksperimentu "ķermeņu krišana vakuumā".
 
Brīvās krišanas paātrinājums uz Mēness virsmas ir tikai \(1,62\) ms2.
Uz Jupitera \(g\) ir aptuveni \(26,2\) ms2, tas ir it kā cilvēks, kas sver \(60\ kg\) papildus uz pleciem nestu vēl ap \(102\ kg\).
 
Atsauce:
http://www.physicsclassroom.com/class/1dkin/u1l5b.cfm