59p.

Tēmā "Valsts eksāmens ķīmijā 2012. g." pieejami 41 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.