Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Atoma modelis

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Ķīmiskas saites veids

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Ogļūdeņražu klases

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Elektrolītu īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Skābekli saturošo vielu klases

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 6. uzd. Neorganisko savienojumu klases

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 7. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļas 8. uzd. Organisko savienojumu oksidēšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 9. uzd. Oksidētājs

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmisko reakciju klasifikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskas reakcijas ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. 1. daļas 12. uzd. Amfoteritāte

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Oksīdu nomenklatūra

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Spirtu nomenklatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 15. uzd. Gaisa sastāva izmaiņas

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. 1. daļas 16. uzd. Spirta dehidratācija

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Jonu ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 18. uzd. Gāzu iegūšana un uzkrāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 19. uzd. Ogļūdeņraža degšana

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Mērtrauki

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Ogļūdeņražu izomēri

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Koeficienti

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Gaisa piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. 1. daļas 24. uzd. Vielas masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. 1. daļas 25. uzd. Binārā savienojuma formula

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 1. daļas 26. uzd. Vielas daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
27. 1. daļas 27. uzd. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: augsta

1
28. 1. daļas 28. uzd. Elementa molmasa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. 1. daļas 29. uzd. Metālu aktivitāte

Grūtības pakāpe: zema

1
30. 1. daļas 30. uzd. Neatkarīgais un atkarīgais lielums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Piloteksāmens ķīmijā 2016. g., 1.-10. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Piloteksāmens ķīmijā 2016. g., 11.-20. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Piloteksāmens ķīmijā 2016. g., 21.-30. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

11
4. Piloteksāmens ķīmijā 2016. g., 1.-30. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

31

Metodiskie materiāli