Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Vienkāršas vielas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Laboratorijas piederumi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Atoma kodols

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Vielas kristālrežģis

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Vielas cietā stāvoklī

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Šķīdība

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Elementu elektronegativitāte

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Nobela prēmijas laureāti

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Enerģijas līmeņi

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Jonu daudzums

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Drošības tehnika

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Oksīdu veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Reakcijas

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Oksidēšanās - Reducēšanās

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Oksidēšanas pakāpes

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Hidrolīze

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Vielas pH

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Skābais lietus

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Laboratorijas piederumu sagatavošana

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 22. uzd. Šķīduma pH

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 23. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 24. uzd. Reakciju veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 25. uzd. Struktūrformula

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 1. daļas 26. uzd. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 1. daļas 27. uzd. Rūpniecība

Grūtības pakāpe: zema

1
27. 1. daļas 28. uzd. Ķīmiskās reakcijas produkti

Grūtības pakāpe: zema

1
28. 1. daļas 29. uzd. Oksīdu īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1
29. 1. daļas 30. uzd. Izomēri

Grūtības pakāpe: zema

1
30. 2. daļas 1. uzd. Jonu vienādojums un saīsinātais jonu vienādojums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. 2. daļas 2. uzd. Vielas tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. 2. daļas 3. uzd. Gaisa tilpuma aprēķināšana degšanas reakcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. 2. daļas 4. uzd. Kodolreakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. 2. daļas 5. uzd. Pārtikā lietojamas vielas pierādīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. 2. daļas 6. uzd. Notekūdeņu piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. 2. daļas 7. uzd. Organisko vielu reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
37. 2. daļas 8. uzd. Neitralizācijas reakcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
38. 2. daļas 9. uzd. Briežraga sāls

Grūtības pakāpe: vidēja

3
39. 2. daļas 10. uzd. Korozija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
40. 3. daļas 2. uzd. Automobiļa drošības spilvens

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. Ķīmijas eksāmens 2012.g. 1.daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

30
2. Ķīmijas eksāmens 2012. g. 2.daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem