Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. 2012.gada CE programma Ķīmijā Centralizētā eksāmena programma Ķīmijā 2012.gads
2. Eksāmenā atļauts izmantot Periodiskā tabula; šķīdības tabula; metālu elektroķīmisko spriegumu rinda; formulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Vienkāršas vielas 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
2. 1. daļas 2. uzd. Laboratorijas piederumi 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
3. 1. daļas 3. uzd. Dispersās sistēmas 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
4. 1. daļas 4. uzd. Atoma kodols 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
5. 1. daļas 5. uzd. Vielas kristālrežģis 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
6. 1. daļas 6. uzd. Vielas cietā stāvoklī 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
7. 1. daļas 7. uzd. Šķīdība 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
8. 1. daļas 8. uzd. Elementu elektronegativitāte 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
9. 1. daļas 9. uzd. Nobela prēmijas laureāti 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
10. 1. daļas 10. uzd. Enerģijas līmeņi 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
11. 1. daļas 11. uzd. Jonu daudzums 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
12. 1. daļas 12. uzd. Drošības tehnika 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
13. 1. daļas 13. uzd. Oksīdu veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
14. 1. daļas 14. uzd. Reakcijas 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
15. 1. daļas 15. uzd. Oksidēšanās - Reducēšanās 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
16. 1. daļas 16. uzd. Oksidēšanas pakāpes 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
17. 1. daļas 17. uzd. Hidrolīze 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
18. 1. daļas 18. uzd. Vielas pH 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
19. 1. daļas 19. uzd. Skābais lietus 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
20. 1. daļas 20. uzd. Laboratorijas piederumu sagatavošana 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
21. 1. daļas 22. uzd. Šķīduma pH 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
22. 1. daļas 23. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
23. 1. daļas 24. uzd. Reakciju veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
24. 1. daļas 25. uzd. Struktūrformula 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
25. 1. daļas 26. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
26. 1. daļas 27. uzd. Rūpniecība 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
27. 1. daļas 28. uzd. Ķīmiskās reakcijas produkti 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
28. 1. daļas 29. uzd. Oksīdu īpašības 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
29. 1. daļas 30. uzd. Izomēri 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
30. 2. daļas 1. uzd. Jonu vienādojums un saīsinātais jonu vienādojums. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads (bez ģenerācijām)
31. 2. daļas 2. uzd. Vielas tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
32. 2. daļas 3. uzd. Gaisa tilpuma aprēķināšana degšanas reakcijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
33. 2. daļas 4. uzd. Kodolreakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads (bez ģenerācijām)
34. 2. daļas 5. uzd. Pārtikā lietojamas vielas pierādīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads (bez ģenerācijām)
35. 2. daļas 6. uzd. Notekūdeņu piesārņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
36. 2. daļas 7. uzd. Organisko vielu reakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads (bez ģenerācijām)
37. 2. daļas 8. uzd. Neitralizācijas reakcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads
38. 2. daļas 9. uzd. Briežraga sāls 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads (bez ģenerācijām)
39. 2. daļas 10. uzd. Korozija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012. gads (bez ģenerācijām)
40. 3. daļas 2. uzd. Automobiļa drošības spilvens 2. izziņas līmenis augsta 7p. 12. klases eksāmens ķīmijā 2012.gads

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas eksāmens 2012.g. 1.daļa 00:45:00 vidēja 30p. 45 min. 1.daļa
2. Ķīmijas eksāmens 2012. g. 2.daļa 01:00:00 vidēja 22p. 60 min. 2.daļa