Grūtības pakāpe:
00:45:00

Visi uzdevumi:

30p.
1. 1. daļas 1. uzd. Vienkāršas vielas 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Laboratorijas piederumi 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Dispersās sistēmas 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Atoma kodols 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Vielas kristālrežģis 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Vielas cietā stāvoklī 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Šķīdība 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Elementu elektronegativitāte 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Nobela prēmijas laureāti 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Enerģijas līmeņi 1p.
11. 1. daļas 11. uzd. Jonu daudzums 1p.
12. 1. daļas 12. uzd. Drošības tehnika 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Oksīdu veidi 1p.
14. 1. daļas 14. uzd. Reakcijas 1p.
15. 1. daļas 15. uzd. Oksidēšanās - Reducēšanās 1p.
16. 1. daļas 16. uzd. Oksidēšanas pakāpes 1p.
17. 1. daļas 17. uzd. Hidrolīze 1p.
18. 1. daļas 18. uzd. Vielas pH 1p.
19. 1. daļas 19. uzd. Skābais lietus 1p.
20. 1. daļas 20. uzd. Laboratorijas piederumu sagatavošana 1p.
21. 1. daļas 21. uzd. Ūdeņraža saite 1p.
22. 1. daļas 22. uzd. Šķīduma pH 1p.
23. 1. daļas 23. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1p.
24. 1. daļas 24. uzd. Reakciju veidi 1p.
25. 1. daļas 25. uzd. Struktūrformula 1p.
26. 1. daļas 26. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1p.
27. 1. daļas 27. uzd. Rūpniecība 1p.
28. 1. daļas 28. uzd. Ķīmiskās reakcijas produkti 1p.
29. 1. daļas 29. uzd. Oksīdu īpašības 1p.
30. 1. daļas 30. uzd. Izomēri 1p.