Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. 2. daļas 1. uzd. Jonu vienādojums un saīsinātais jonu vienādojums. 2p.
2. 2. daļas 2. uzd. Vielas tilpuma aprēķināšana 2p.
3. 2. daļas 3. uzd. Gaisa tilpuma aprēķināšana degšanas reakcijā 2p.
4. 2. daļas 4. uzd. Kodolreakcijas 2p.
5. 2. daļas 5. uzd. Pārtikā lietojamas vielas pierādīšana 1p.
6. 2. daļas 6. uzd. Notekūdeņu piesārņojums 1p.
7. 2. daļas 7. uzd. Organisko vielu reakcijas 3p.
8. 2. daļas 8. uzd. Neitralizācijas reakcija 3p.
9. 2. daļas 9. uzd. Briežraga sāls 3p.
10. 2. daļas 10. uzd. Korozija 3p.