Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Šķīdības līknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļas 3. uzd. Laboratorijas trauki

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Šķīduma pagatavošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 5. uzd. Ķīmisko elementu īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Kristālisko režģu veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Reducētājs

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Ūdeņraža ķīmiska saite

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Indeksi formulā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļas 10. uzd. Šķīduma pH

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids

Grūtības pakāpe: zema

2
12. 1. daļas 12. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Termoķīmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļas 14. uzd. Oksidēšanas pakāpe

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 15. uzd. Elementu izplatība dabā

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Gāzveida vielas iegūšana

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Jonu reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 18. uzd. Skābā sāls veidošanos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 19. uzd. Sāļu iedalījums

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Aldehīda nosaukums pēc IUPAC

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Alkēna polimerizācijas produkts

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Organisko savienojumu pārvērtību rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1. daļas 23. uzd. Karbonskābju sastāvs un uzbūve

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 24. uzd. Izomēri

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 1. daļas 25. uzd. Videi draudzīgais kurināmais

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 1. daļas 26. uzd. Amfotērie savienojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
27. 1. daļas 27. uzd. Metālu ķīmiska aktivitāte

Grūtības pakāpe: zema

1
28. 1. daļas 28. uzd. Elementa masas daļa savienojumā

Grūtības pakāpe: zema

1
29. 1. daļas 29. uzd. Ķīmiskais līdzsvars

Grūtības pakāpe: zema

1
30. 1. daļas 30. uzd. Aldehīdgrupas pierādīšana

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. 1. daļas 1.-10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. 1. daļas 11.-20. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. 1. daļas 21.-30. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem