Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 21. uzd. Alkēna polimerizācijas produkts 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Organisko savienojumu pārvērtību rinda 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Karbonskābju sastāvs un uzbūve 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Izomēri 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Videi draudzīgais kurināmais 1p.
6. 1. daļas 26. uzd. Amfotērie savienojumi 1p.
7. 1. daļas 27. uzd. Metālu ķīmiska aktivitāte 1p.
8. 1. daļas 28. uzd. Elementa masas daļa savienojumā 1p.
9. 1. daļas 29. uzd. Ķīmiskais līdzsvars 1p.
10. 1. daļas 30. uzd. Aldehīdgrupas pierādīšana 1p.